Trekkingsrecht

Trekkingsrecht

Hoe werkt het als ik een budget wil claimen vanuit het Ondernemersfonds?

Stap 1:

Georganiseerde gebieden/sectoren kunnen via bijgaand formulier een plan indienen voor de besteding van de voor hen beschikbare gelden. Hierbij is het van belang dat alleen een door het fonds aangewezen vereniging een budget kan aanvragen. Een partij/vereniging die niet representatief is voor het betreffende gebied/sector zoals door het fonds ingedeeld zal via een van de wel aangewezen verenigingen een aanvraag moeten indienen.Het bestuur zal de aanvraag dan bespreken op de eerstvolgende bestuursvergadering (bij dringende aanvragen zal het bestuur per mail de aanvraag afhandelen).

Stap 2:

Na goedkeuring door het bestuur van het Ondernemersfonds ontvangt de aanvrager een bevestiging en kunnen de facturen (voor zover ze het budget niet overschrijden) direct naar het fonds worden gezonden.

Het Ondernemersfonds is btw-plichtig, en kan dus de btw op de facturen terugvragen bij de belastingdienst. Daarvoor is het wel van groot belang dat de facturen die door het Ondernemersfonds betaald worden ook aan het Ondernemersfonds zijn geadresseerd.

 

Juiste adressering

(vermeld hier de naam vereniging zodat wij weten van welk trekkingsrecht de factuur af moet)

 

Bedrijven Vereniging Valkenburg ZH

Hoofdstraat 75A
2235 CD Valkenburg ZH

 

Telefoon

06 536 546 64