Bedrijven Vereniging Valkenburg

Sinds 1 januari 2011 bestaat er in Valkenburg een Ondernemersfonds. Alle huurders en eigenaren van
niet-woningen binnen de gemeente Katwijk betalen sinds 1 januari 2011 10% extra op de vastgestelde OZB aanslag.
Die  meeropbrengst van OZB is in een fonds gestort dat ten goede komt aan ondernemers/sectoren en wordt beheerd door Bedrijven Vereniging Valkenburg. Het fonds ziet de opslag als een soort contributie voor ondernemersverenigingen, waarmee die verenigingen activiteiten kunnen financieren die het collectief belang dienen van Valkenburgse bedrijven, winkels en sectoren.

Het doel van het fonds is het versterken van het ondernemersklimaat voor en door collectieve ondernemers binnen de gemeente Katwijk. Ondernemers hebben naast individuele belangen ook collectieve belangen.
U kunt hierbij denken aan collectieve beveiliging op een bedrijventerrein, promotie van een winkelcentrum, maar ook de feestverlichting of een marketingcampagne voor de Horeca.

Bedrijven Vereniging Valkenburg

Valkenhorst 1
2235 BX  VALKENBURG (Z-H)

Contact ons

06 536 546 64
info@bedrijvenverenigingvalkenburg.nl

Website

www.bedrijvenverenigingvalkenburg.nl